Lørdag d. 12. oktober 2019, kl. 10 - 12.30.

Honningsvamp

Familietur til Sønderskov, Sønderborg by-skov.

Vi leder efter de sene arter med f.eks. Honningsvampe, Violet Hekseringsridderhat m.m.

Turen er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg.

Turleder: Anker Hansen og Birgitte Marcussen

Mødested: Kryb-i-ly, Egetoftevej 6, Sønderskov, Sønderborg