Søndag d. 4. oktober 2020: Marielundskoven

Marielundskoven (Kolding)

Kl. 10.30 - kl. 13.30

Mødested: P-plads for enden af Marielundvej, Kolding

TILMELDNING NØDVENDIG 

Tilmelding til: kontakt@synnejyskesvampe.dk eller tlf.: 2498 1272

En spændende bynær skov. Skoven blev anlagt som en romantisk have, spor herfra ses stadig. Nord for Marielundsøen findes en gl. helligkilde i et område der rummer sjældne planter og svampe. Skoven består af en varieret vegetation af tæt granskov, gamle bøgetræer, overdrev og en sump med aske- og elletræer. Vi har fået svampespecialist Martin Vestergaard til at være guide på turen.

Turleder: Martin Vestergaard, Anker og Birgitte

Lørdag d. 10. oktober 2020: Gråsten Skov

Gråsten Skov

Kl. 11.00 - 14.00

Mødested: P-plads ved slottet på Felstedvej, Gråsten

TILMELDNING NØDVENDIG 

Tilmelding til: kontakt@synnejyskesvampe.dk eller tlf.: 2498 1272

Gråsten Dyrehave er delvis udlagt som urørt skov og meget kuperet terræn. Vi ser efter trompetsvampe, tragtkantareller, rørhatte, skørhatte, svampe til krydderier og farvning af garn. Vi prøver at få forlænget arrangementet som et ”Gourmet-arrangement”, hvor vi får svamperetter af indsamlede og tørrede svampe (yderligere information snarest). Som guide på turen har vi fået Svampeforeningens formand Flemming Rune til at komme.

Turleder: Flemming Rune, Anker og Birgitte

Søndag d. 11. oktober 2020: Sønderskov

Sønderskov, Sønderborg

Kl. 10.00 - 13.00

Mødested: Kryb-i-Ly, Egetoftevej 6, Sønderborg

TILMELDNING NØDVENDIG 

Tilmelding til: kontakt@synnejyskesvampe.dk eller tlf.: 2498 1272

Familietur til Sønderskov, byskov ved Sønderborg. Vi leder efter de sene arter med f.eks. trompetsvampe, honningsvampe, Violet Hekseringsridderhat m.m. Svampeforeningens formand Flemming Rune deltager også.

Turen er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg.

Turleder: Flemming Rune, Anker og Birgitte

Lørdag d. 17. oktober 2020: Kollund Skov

Kollund Skov, Kruså

Kl. 10.00 - 13.00

Mødested: P-plads i nord-enden af skoven, Skomagerhusvej, Kruså

TILMELDNING NØDVENDIG 

Tilmelding til: kontakt@synnejyskesvampe.dk eller tlf.: 2498 1272

Kollund Skov rummer nogle af de få tilbageværende områder i Danmark, der har været dækket med skov lige siden istiden. Det er noget af det tætteste, vi kommer på dansk urskov.Skoven består af et smukt landskab med stejle skrænter og dybe slugter ned mod Flensborg Fjord.Under skovens mange gamle bøgetræer vokser kristtorn vildt. Turen er med fokus på Fototeknik af svampe, men vi kigger selvfølgelig også efter svampe i denne spændende skov.

Vi har fået fotograf Søren Pedersen til at komme og give gode råd/vejledning om ”det gode svampebillede”.

Turleder: Birgitte, Anker og Birger