Mandag d. 5. april 2021: Bolderslev Skov

Bolderslev Skov - TEMA: træboende svampe

Kl. 10.00 - 13.00

Mødested: Indgang til skoven på Bolderslev Skovvej lige overfor Nygårdsvej     (UTM-koordinater: 32U 522268 6095574)

Bolderslev og Uge Skove blev i 1999 fredet og udlagt som urørt skov. Skovene er på 157 ha og en af Danmarks største naturskove. I skoven findes bevoksninger med de fleste af den danske naturskovs træarter, som f.eks. lind (småbladet og storbladet), rødel, avnbøg, bævreasp, elm, kristtorn og tørst.

Skoven er ret våd, så det anbefales at medbringe gummistøvler eller tilsvarende. Medbring også gerne en lup.

Turleder: Birgitte og Birger

Lørdag d. 15. maj 2021. Garnfarvning hos Anker i Sønderborg

Garnfarvning i Sønderborg.

Kl. 10.00 - ca. 16.00.

Max. 12 deltagere, som melder sig til Anker. Der er ledige pladser.

Mødested: Nyvang 19, Sønderborg (Hos Anker)

Vi arbejder med alun, der giver lyse og varme farver, og med jernvitriol, der giver mørke farver. Nogle kan om formiddagen tage i skoven og ved middag vende hjem med svampe til farvning. Så farver vi garn sammen og undrer os over resultatet et par timer senere. Vi får besøg af Karen Marie fra Fyn, og hun hjælper med og deler af sin viden og erfaring om emnet.

Medbring evt. hvidt uldgarn, farvesvampe mm. Det kan også købes hos Anker.

Medbring madpakke til midt på dagen. 

Der bliver en udgift til materialer mm. på 50 kr. som betales til Anker på dagen. Anker glæder sig til at lære jer om garnfarvning som er en spændende hobby.

Turleder: Karen Marie og Anker