Søndag d. 5. september 2021: Begyndertur Bommerlund Plantage

Bommerlund Plantage - Begyndertur

Kl. 10 - 13

Mødested: Bommerlund stenen syd for den gl. Gejlå Bro

Vi starter med at gennemgå hovedgrupperne indenfor svampe og svampenes morfologiske opbygning. Herefter går vi en tur i den ca. 670 ha store plantage og ser hvad vi kan finde. Plantagen består overvejende af nåleskov. Bommerlund Plantage ligger i en overgangszone mellem morænelandskab og hedeslettelandskab, og er domineret af rødgran samt flere moseområder. Plantagen er plantet af den Preussiske stat fra 1881 til omkring 1901. En af karaktersvampene for plantagen er Brunstokket Rørhat. Efter gåtur mødes vi ved udgangspunktet og gennemgår karaktertrækkene på få udvalgte svampe. Der bliver også mulighed for at få gennemgået kurvene.

Turleder: Birger, Birgitte og Anker

Søndag d. 19. september 2021: Lindet Skov og Hørning Plantage

Lindet Skov og Hørning Plantage

Kl. 10 - 13

Mødested: P-plads ved krydset Allerupvej og Arnumvej

Lindet Skov og Hørning Plantage er beliggende på sandede centrale del af Toftlund Bakkeø. Plantagerne og nogle omkringliggende naturområder udgør tilsammen ca. 1300 ha plantage og moseområde. Områderne er præget af granskov med partier af gamle bøge og ege. I skoven er bla. fundet Alm Kantarel, Tragt-kantarel, Parasolhat, Rødsprukken Rørhat og Ametysthatte.

Turleder: Margot Nielsen, Birgitte, Anker og Birger

Søndag d. 3. oktober 2021: Stenderup Skovene øst for Kolding

Stenderup Skovene øst for Kolding

Kl. 10 - 13

Mødested: Kør af Løveroddevej og drej mod øst ved Fensbjerghus til første P-plads i skoven (UTM: 32U 540542 6148359).

Stenderup Skovene består af de 3 skove Nørreskov, Midtskov (hvor vi mødes) og Sønderskov. Skovene ligger øst for Kolding ned mod Lillebælt på nogle af de fedeste lerjorde i Danmark. I Stenderup Midtskov er tidligere fundet de gængse svampearter af rørhatte, skørhatte og mælkehatte fra det østjyske område

Turleder: Birgitte, Anker og Birger

Søndag d. 10. oktober 2021: Pamhule Skov, Haderslev

Pamhule Skov, Haderslev

Kl. 10 - 13

Mødested: P-plads, Pamhuleskov lejrplads, Christiansdalvej

Pamhule Skov på ca. 700 ha består overvejende af bøgeskov på frodig jordbund, men der findes også partier af egeskov, ellemoser, askemoser og mindre områder af nåleskov. Skoven er meget rig på mykorrhizadanner med bøg og eg som rørhatte, mælkehatte og skørhatte. Der er fundet adskillige sjældne svampearter i skoven.

Turleder: Birgitte, Anker og Birger

Mandag d. 5. april 2021: Bolderslev Skov

Bolderslev Skov - TEMA: træboende svampe

Kl. 10.00 - 13.00

Mødested: Indgang til skoven på Bolderslev Skovvej lige overfor Nygårdsvej     (UTM-koordinater: 32U 522268 6095574)

Bolderslev og Uge Skove blev i 1999 fredet og udlagt som urørt skov. Skovene er på 157 ha og en af Danmarks største naturskove. I skoven findes bevoksninger med de fleste af den danske naturskovs træarter, som f.eks. lind (småbladet og storbladet), rødel, avnbøg, bævreasp, elm, kristtorn og tørst.

Skoven er ret våd, så det anbefales at medbringe gummistøvler eller tilsvarende. Medbring også gerne en lup.

Turleder: Birgitte og Birger

Lørdag d. 15. maj 2021. Garnfarvning hos Anker i Sønderborg

Garnfarvning i Sønderborg.

Kl. 10.00 - ca. 16.00.

Max. 12 deltagere, som melder sig til Anker. Der er ledige pladser.

Mødested: Nyvang 19, Sønderborg (Hos Anker)

Vi arbejder med alun, der giver lyse og varme farver, og med jernvitriol, der giver mørke farver. Nogle kan om formiddagen tage i skoven og ved middag vende hjem med svampe til farvning. Så farver vi garn sammen og undrer os over resultatet et par timer senere. Vi får besøg af Karen Marie fra Fyn, og hun hjælper med og deler af sin viden og erfaring om emnet.

Medbring evt. hvidt uldgarn, farvesvampe mm. Det kan også købes hos Anker.

Medbring madpakke til midt på dagen. 

Der bliver en udgift til materialer mm. på 50 kr. som betales til Anker på dagen. Anker glæder sig til at lære jer om garnfarvning som er en spændende hobby.

Turleder: Karen Marie og Anker