Mødested_sønderhavskovene

Kort over Sønderhavskovene med angivelse af mødested til turen søndag d. 31. oktober.

Søndag d. 31. oktober 2021: Sønderhavskovene

Sønderhavskovene (Hønsnap Skov og Kelstrup Fredskov)

Kl. 10 - 13

Mødested: P-plads på Oesedevej ned ved Fjordvejen

Sønderhavsskovene ligger ned til Flensborg Fjord. Skovene, på ca.200 ha, ligger på de stejle skråninger ned fjorden. Det frodige kuperede terræn præges af bøgeskov med områder af ege- og asketræer. Der er tidligere fundet de kendte mykorrhizadanner med bøg og eg som rørhatte, mælkehatte og skørhatte. Der er i alt registeret 93 forskellige svampearter i skovene.

Turleder: Birgitte, Anker og Birger

Søndag d. 10. oktober 2021: Pamhule Skov, Haderslev

Pamhule Skov, Haderslev

Kl. 10 - 13

Mødested: P-plads, Pamhuleskov lejrplads, Christiansdalvej

Pamhule Skov på ca. 700 ha består overvejende af bøgeskov på frodig jordbund, men der findes også partier af egeskov, ellemoser, askemoser og mindre områder af nåleskov. Skoven er meget rig på mykorrhizadanner med bøg og eg som rørhatte, mælkehatte og skørhatte. Der er fundet adskillige sjældne svampearter i skoven.

Turleder: Martin Vestergaard, Birgitte, Anker og Birger

Søndag d. 3. oktober 2021: Stenderup Skovene øst for Kolding

Stenderup Skovene øst for Kolding

Kl. 10 - 13

Mødested: Kør af Løveroddevej og drej mod øst ved Fensbjerghus til første P-plads i skoven (UTM: 32U 540542 6148359).

Stenderup Skovene består af de 3 skove Nørreskov, Midtskov (hvor vi mødes) og Sønderskov. Skovene ligger øst for Kolding ned mod Lillebælt på nogle af de fedeste lerjorde i Danmark. I Stenderup Midtskov er tidligere fundet de gængse svampearter af rørhatte, skørhatte og mælkehatte fra det østjyske område

Turleder: Birgitte, Anker og Birger